Palvelumme

VK Avo- ja tukipalvelut

Tapaamiset / työskentely

Työskentely on voimavara- sekä ratkaisukeskeistä työskentelyä joka tähtää nuoren ja perheen hyvinvoinnin parantumiseen elämän eri osa-alueilla. Työskentely on erilaisuutta kunnioittavaa ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa vuorovaikutteista työskentelyä. Työskentelystä sekä sen tavoitteista ja intensiteetistä sovitaan ennen työskentelyn aloittamista.

Kaikkia palveluitamme voidaan muokata asiakkaan tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

Sosiaaliohjaus / arviointi

Sosiaaliohjauksen tarkoituksena on kartoittaa nuoren elämäntilannetta, samalla tukien nuorta ja perhettä positiiviseen muutokseen. Nuoren tilannetta voidaan arvioida kotiolosuhteissa esimerkiksi vastaanottokotijakson sijasta.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta tähtää nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantumiseen. Tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti nuoren kanssa, mutta sovitusti myös muut perheenjäsenet voivat osallistua tapaamisille. Tapaamiset ovat nuorilähtöisiä sekä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioivia.

Intensiivinen perhetyö

Intensiivisellä perhetyöllä tuetaan perhettä muutokseen, joka tähtää koko perheen parempaan elämänlaatuun sekä vuorovaikutuksen parantumiseen. Perhetyössä tapaamisia järjestetään koko perheen, vanhempien sekä nuoren kanssa. Tapaamisia voidaan järjestää myös esimerkiksi sisarusten kanssa sekä eri kokoonpanoissa perheenjäsenten kesken.

Itsenäistymisen tukeminen

Itsenäistymisen tukeminen keskittyy aikuistuviin nuoriin. Nuorta tuetaan kaikissa hänen elämäänsä liittyvissä kysymyksissä. Nuorta tuetaan elämänhallinassa ja autetaan ymmärtämään itsenäistymiseen liittyviä asioita sekä haasteita.

Sijaishuollon jälkeinen tuki 

Sijaishuollon jälkeinen tuki tukee nuorta sekä hänen perhettään nuoren sijoituksen päättymiseen liittyvissä haasteissa. Työskentely tähtää nuoren pysyvään kotiutumiseen sekä uuden sijoituksen ehkäsemiseen.